Bilgisayarlı Tomografi 

Sanal Kolonoskopi incelemesi kalın barsak tümörlerindeki ölüm oranını azaltmak amacıyla kullanılan emin ve kolay erken teşhis yöntemlerinin başında gelir. Kalın barsak kanseri gözlenen hastaların özellikle birinci derece akrabalarını, barsak hastalıkları olan kişilere tarama yöntemi olarak önerilmektedir.

Sanal Bronkoskopi ile bronş içi yapıların sanal ortamda incelenmesine olanak sağlamaktadır. Akciğerde saptanan 1 cm altındaki nodüller düşük radyasyon doz çekimler ve yüksek doğruluk oranları ile boyutsal takip edilebilmektedir.Özellikle uzun süreli sigara kullanımı ya da aile fertlerinde akciğer kanseri öyküsü bulunanlarda uygulanabilir. Akciğerde pulmoner nodül volümetrik takibi programı yapılabilmektedir.

Maksillofasial/Dental BT incelemesi ile diş implant uygulamalarında diş hekimlerine tanısal katkı sağlar. Üç boyutlu görüntüleme anatomik detayı gösterir.

Dental (Panoramik) Röntgen 

Özel Medicenter Tıp Merkezinde bulunan ileri teknolojik özelliklere sahip Dijital Panoramik Röntgen cihazı ile;

Geliştirilmiş “yüksek frekans jeneratörü (140 kHz)” sayesinde hastaların maruz kaldığı radyasyon miktarında diğer sistemlere göre en az % 30 azalma sağlanmaktadır. Panoramik Röntgen; çenelerin, tüm dişlerin, temporomandibular eklemin, çene ve dişlerdeki birçok rahatsızlığın tek bir filmde görülmesi ile belirlenen ve bu sayede erken teşhis ve tedavi imkânı sağlamakla birlikte, tedavi planlamasının daha hızlı ve güvenilir biçimde yapılmasınıda kolaylaştırır.

Panoramik Dijital Röntgen sistemi implant uygulamalarında, gömük 20 yaş diş operasyonlarında, anatomik boşlukların tedavisi ve cerrahisi sırasında, çene ve dişlerde gözle görülmeyen çürük, kist ve tümör gibi oluşumların teşhisinde gerekmektedir.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü 

Kemik kırılganlık riskini belirlemek amacıyla Kemik Dansitometreyi, farklı bir klinik neden yok ise menopoz öncesi dönemden başlayarak çektirmenin yararı biliniyor. Nedensiz kemik kırıkları ile hareketsiz bir yaşam tarzı olanların yanı sıra, kortizon gibi ilaçları uzun süredir kullanan, böbrek yetersizliği, diabet, guatr hastalığı olanların Kemik Dansitometri yaptırması önerilir.

Erken tanı “kemik dansitometrisi” adı verilen kemik yoğunluk ölçümleri ile yapılabilir. Diğer hastalıkların ayrımında ve kemik yıkım hızının tespiti ile en uygun ilacın seçiminde kan ve idrar tetkikleri de yardımcıdır. Hastalar için hiçbir zararı görülmemiştir. Hasta bir masaya yatar ve hareketli bir kamera ile ışın kaynağı vücut üzerinde gezinerek sonuçları sistemin bilgisayarına aktarır. Ölçüm süresi uygulanacak yöntem ve makine cinsine göre değişse de ortalama 8 – 10 dakikada tüm işlemler bitmektedir.

Günümüzde geliştirilmiş birçok yöntem olmasına karşın hekimlerin hastaları dinleyerek muayene yaptıkları klinik değerlendirmeler ve doldurulacak risk testi formları hastalığın anlaşılmasında en önemli basamaktır. Ayrıca kemik kaybının derecesini anlamak için bazı laboratuvar analizlerine başvurulmaktadır. Bu amaçla idrarla atılan kalsiyum miktarının tespiti, serumda kemik yapım ve yıkım testleri kullanılmaktadır.

Mamografi (Full Field Digital) / RADYOLOJİ 

Meme Kanseri’nin Erken Teşhisinde Full-Field Digital Mamografi (FFDM); Meme Kanserinde erken ve doğru teşhis, tedavinin en önemli adımıdır. Gelişmiş ülkelerde kadınların doktora başvurmalarında en başlıca sebeplerden biri meme ile ilgili yakınmalarıdır. Günümüzde ortalama olarak her 8 kadından 1’inde rastlanan meme kanserini kesin önleyen bir yöntem henüz yoktur. Ancak enken tanı sayesinde meme kanserinin sebep olduğu sorunlar büyük oranda çözümlenebilmekte, yaşam kalitesi ve süresi arttırılmaktadır.

Erken Tanı için Ne Yapmalıyız? 

Erken tanıda en etkili yöntem belirli aralıklarla memenin elle muayenesi ve mamografi tetkikidir

Mamografi Nedir? Ne Zaman Çektirmeliyiz? 

Mamografi düşük dozda çekilen bir meme röntgen filmidir. Memede muayene ile saptanamayacak kadar küçük anormallikler, kitleler ve meme kanserinde erken uyarıcı olan doku düzensizlikleri ve mikrokalsifikasyon denen kireçlenme odaklarını tespit eder. 35-40 yaş arası kadınlar hiçbir şikâyetleri olmasa bile daha ileriki yaşlarda yapılacak kontrollerde karşılaştırmalara referans oluşturmak için 1 kez mamografi çektirmelidir. 40 yaş üzerinde ise her yıl 1 kez mamografi tetkiki yaptırmalıdır.

Full Field Dijital Mamografi (FFDM) cihazlarında görüntü; çekim anında direk dijital ortamda oluşturulmaktadır. Elde edilen görüntüler çok yüksek çözünürlüklü hassas büyük monitörlere gönderilmekte ve bu sayede çok daha detaylı inceleme yapılabilmektedir. “Opdose” sistemiyle kişinin meme dokusuna özgü en düşük radyasyon miktarı ile çekim yapılır. Ayrıca FFDM sistemlerine bilgisayar destekli tanı sistemi (CAD) denen bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılan görüntü analizi programları da eklenmekte, bu sayede radyolojik değerlendirmede hassasiyet arttırılmaktadır.

Full-Field Digital Mamografi sisteminin klasik tip mamografi ve CR ile dijitalize edilen mamografi (Digital Mamografi) tetkiklerine üstünlükleri vardır.

Bunlar;

Renkli Doppler USG 

Renkli doppler ultrasonografi; beyni besleyen boyun damarlarını, kol ve bacaklardaki atar ve toplardamarları ve karın içindeki damarsal yapıları görüntülemeye yarar.

İncelemede;

Renkli Doppler incelemelerinin çoğunda herhangi bir ön hazırlık gerekmemektedir.

Daha fazla bilgi için: 0 (472) 616 50 50

© 2013 - 2017 Özel Ağrı Medicenter Tıp MerkeziTüm Hakları Saklıdır.